PODWYKONAWCY

ROK 2022

Wytyczne dotyczące informacji i promocji programów finansowanych w ramach PBO 2022

WZÓR 1 Oświadczenie uczestnika zajęć Trenera Senioralnego 2022

WZÓR 2 Oświadczenie uczestnika zajęć 2022_NSF_F1

WZÓR 3 Oświadczenie uczestnika zajęć 2022_NSF_F4

WZÓR 4 Oświadczenie uczestnika zajęć 2022_NSF_F8

WZÓR 5 Oświadczenie uczestnika zajęć 2022_NSF_F10

WZÓR 6 Oświadczenie uczestnika zajęć 2022_NSF_F11

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA ZAJĘĆ Z OGRANICZONĄ LICZBĄ MIEJSC REALIZOWANYCH W RAMACH PBO

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY PROGRAMY PBO

ULOTKA PZU DLA UCZESTNIKÓW

ROK 2021

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROMOCJI I INFORMACJI PROGRAMÓW W RAMACH PBO

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA ZAJĘĆ Z OGRANICZONĄ LICZBĄ MIEJSC REALIZOWANYCH W RAMACH PBO

Oświadczenie uczestnika zajęć NSF FYRTEL 11

Oświadczenie uczestnika zajęć NSF FYRTEL 8

Oświadczenie uczestnika zajęć NSF FYRTEL 6

Oświadczenie uczestnika zajęć NSF FYRTEL 4

Oświadczenie uczestnika zajęć NSF FYRTEL 1

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY PROGRAMY PBO

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE TRENER SENIORLANY 2021