O Fundacji

Dnia 23.07.1992r. w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ul. Gwarnej 7, przed notariuszem Lechosławą Cywińską, stawili się: prof. dr hab. Wiesław Osiński, ówczesny Rektor AWF, Włodzimierz Rataszewski, Danuta Swiekatowska- przedstawiciele Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy AWF oraz panowie Roman Dera, Andrzej Żołądkowski i Kazimierz Niewitecki – absolwenci AWF. Zebrani zgodnie oświadczyli, iż ustanawiają Fundację pod nazwą: „Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu” 29 października 1992 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie, Fundacja została oficjalnie zarejestrowana. Tak w sposób formalny rozpoczęła się działalność organizacji, która od przeszło dwudziestu lat wspiera Akademię. Ale geneza jej powstania zaczęła się prawie rok wcześniej. 4 grudnia 1991 roku Rektor AWF, prof. dr hab.

Wiesław Osiński powierzył dr hab. Lechosławowi Dworakowi funkcje pełnomocnika Uczelni ds. stworzenia fundacji. 7 kwietnia 1992 roku, Senat AWF podjął uchwałę (nr 23A) w sprawie utworzenia Fundacji. Z wyciągu protokołu owego posiedzenia możemy dowiedzieć się, że rozważania nad nazwą Fundacji trwały do samego końca. Dla przykładu prof. dr hab. Walentyna Deja proponowała nazwać Fundację: „Fundacja na rzecz Wychowania Zdrowotnego i Kultury Fizycznej”.

Dnia 23.07.1992r. w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ul. Gwarnej 7, przed notariuszem Lechosławą Cywińską, stawili się: prof. dr hab. Wiesław Osiński, ówczesny Rektor AWF, Włodzimierz Rataszewski, Danuta Swiekatowska- przedstawiciele Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy AWF oraz panowie Roman Dera, Andrzej Żołądkowski i Kazimierz Niewitecki – absolwenci AWF. Zebrani zgodnie oświadczyli, iż ustanawiają Fundację pod nazwą: „Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu” 29 października 1992 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie, Fundacja została oficjalnie zarejestrowana. Tak w sposób formalny rozpoczęła się działalność organizacji, która od przeszło dwudziestu lat wspiera Akademię. Ale geneza jej powstania zaczęła się prawie rok wcześniej. 4 grudnia 1991 roku Rektor AWF, prof. dr hab.

Wiesław Osiński powierzył dr hab. Lechosławowi Dworakowi funkcje pełnomocnika Uczelni ds. stworzenia fundacji. 7 kwietnia 1992 roku, Senat AWF podjął uchwałę (nr 23A) w sprawie utworzenia Fundacji. Z wyciągu protokołu owego posiedzenia możemy dowiedzieć się, że rozważania nad nazwą Fundacji trwały do samego końca. Dla przykładu prof. dr hab. Walentyna Deja proponowała nazwać Fundację: „Fundacja na rzecz Wychowania Zdrowotnego i Kultury Fizycznej”.