O Fundacji

Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego jest organizacją pożytku publicznego działającą od blisko 30 lat. Jej celem jest świadczenie pomocy na rzecz wszechstronnego rozwoju AWF co realizuje między innymi poprzez: popieranie i rozwijanie nauki o kulturze fizycznej, turystyce i wychowaniu zdrowotnym, promowanie sportu dla wszystkich i sportu dla osób niepełnosprawnych, stymulowanie rozwoju młodych pracowników nauki oraz studentów, a także prawidłowego rozwoju sportowych karier studentów, rozwój bazy dydaktyczno-naukowej i sportowej Akademii. Dodatkowo poprzez prowadzenie działalności związanej z ochroną i promocją zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dotkniętych wykluczeniem społecznym, inicjowanie i prowadzenie wydarzeń w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez działalność w obrębie kultury i sztuki, w zakresie usług socjalnych, działalności na rzecz lokalnego środowiska (w tym współpraca z lokalnymi organizacjami), w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez wspieranie społeczeństwa obywatelskiego czy komercjalizację wyników badań naukowych pracowników Akademii.
Formy realizacji celów statutowych zmieniały się na przestrzeni lat jednak od roku 2009 główne działania skupiły się wokół pozyskiwania środków i realizacji programów społecznych, koncentrujących się na tematyce szeroko pojętej kultury fizycznej. Od tego czasu z powodzeniem zrealizowane zostało kilkadziesiąt programów dotowanych między innymi ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty ale przede wszystkim budżetu Miasta Poznania. Od 2009 roku jest realizatorem w chwili obecnej największego w Europie autorskiego programu aktywizacji fizycznej dzieci młodzieży i seniorów pod nazwą: Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka. Od roku 2014 corocznie  głosami mieszkańców miasta Poznania, projekt otrzymuje dofinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

Konkursu na „Najlepszą Inicjatywę Pozarządową INICJATORY 2015”. Nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii „SPORT” z rąk Prezydenta Miasta Poznania – Jacka Jaśkowiaka odbiera Prezes Zarządu Fundacji dr hab. prof. AWF Marek Sokołowski. 

Od roku 2013 Fundacja realizuje miejski program „Nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych  Miasta Poznania” Działanie finansowane ze środków Wydziału pozwala kilku tysiącom dzieci uczęszczającym do klas drugich i trzecich szkół podstawowych posiąść umiejętności bezpiecznego poruszania się w środowisku wodnym. Natomiast już od 2009 roku realizuje program pt.: „Umiem pływać”, dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki, który jest rozszerzeniem powyższego projektu dla dzieci z Poznania, Wierzonki, Kobylnicy oraz Gminy Nowy Tomyśl.

W 2019 roku rozpoczyna realizacje autorskiego projektu „Nasz Sportowy Fyrtel”, skierowanego do mieszkańców tzw. dzielnic peryferyjnych. Początkowo realizowany na terenie Starołęki-Minikowa-Marlewa, Głuszyny, Krzesin-Pokrzywna-Garaszewa, Szczepankowa-Spławia i Krzesinek w 2021 roku oprócz tego rejonu został dodatkowo wybrany do realizacji przez mieszkańców: Nowych Winograd Północ, Południe, Wschód Starych Winogrady, Ogrodów, Sołacza, Winiar, Woli, Chartowa, Rataj,  Żegrza, Fabianowa-Kotowa, Górczyna, Junikowa, Kwiatowego oraz Ławicy.

Fundacja jest doświadczonym podmiotem NGO szczególnie w zakresie realizacji programów zorientowanych na szeroko pojętą kulturę fizyczną nie tylko na terenie Poznania ale i w całym kraju. Wieloletnia praktyka, kreatywność, dbałość o szczegóły, dobra promocja działań to nasze atrybuty.