Zarząd Fundacji 2016-2020

 Prezes Zarządu – dr hab. prof. AWF Marek Sokołowski

 Wiceprezes Zarządu- mgr Tomasz Wudarski

 Wiceprezes Zarządu – mgr Tomasz Ber

 Sekretarz Zarządu – dr Zuzanna Maćkowiak

 Członek Zarządu – mgr Szymon Rakowski