Nasz Sportowy Fyrtel

Projekt „Nasz Sportowy Fyrtel” został zainaugurowany w 2019 roku. Mieszkańcy Głuszyny, Krzesin-Pokrzywna-Garaszewa, Starołęki- Minikowa-Marlewa, Szczepankowa-Spławia-Krzesinek wybrali projekt do realizacji w głosowaniu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Polega on na organizacji różnorakich zajęć sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców tego rejonu w oparciu o istniejącą bazę sportową.   Naczelna dewiza działań- „rozruszać wiarę na fyrtlu”!