Nauka Pływania dla dzieci z terenu Miasta Poznania

Nauka pływania dla  dzieci z klas II i III szkół podstawowych miasta Poznania, finansowana ze środków samorządowych została zapoczątkowana w 1991 roku.W latach 1991 – 2012 podmiotem realizującym program na zlecenie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania był Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki.
Od roku 2013 realizatorem odpowiedzialnym za przebieg akcji jest nasza Fundacja. Co roku z programu korzysta około 7000 dzieci.